Tisk
radn hodiny
OD
DO
Pondelok08:0015:30
Utorok08:0015:30
Streda08:0016:30
tvrtok08:0015:30
Piatok08:0014:00

 

Poslanie a kompetencie obecnho radu

Obecn rad je vkonnm orgnom obecnho zastupite?stva a starostu. Obecn rad zabezpe?uje organiza?n a administratvne veci obecnho zastupite?stva a starostu, ako aj orgnov zriadench obecnm zastupite?stvom. Prcu obecnho radu organizuje starosta.

 

Psobnos? obecnho radu:
-zabezpe?uje psomn agendu orgnov obce a orgnov obecnho zastupite?stva a je podate??ou a vprav?ou psomnost obce,
- zabezpe?uje odborn podklady a in psomnosti na rokovanie obecnho zastupite?stva obecnej rady a komisi,
- vypracva psomn vyhotovenia vetkch rozhodnut starostu vydanch v sprvnom konan,
- vykonva nariadenia, uznesenia obecnho zastupite?stva a rozhodnutia starostu.